Πώς λειτουργούν τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης

You are currently viewing Πώς λειτουργούν τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης

Η ομαδική ασφάλιση θεωρείται σήμερα για πολλούς εργαζόμενους μια από τις βασικότερες πρόσθετες παροχές ενός εργοδότη προς τους υπαλλήλους του αποτελώντας μετά το μισθό, το δεύτερο βασικότερο «υλικό λόγο» που τους δένει με τη δουλειά τους.  Μέσα από ένα ομαδικό συμβόλαιο, ο εργαζόμενος έχει σημαντικές παροχές σε υπηρεσίες υγείας όπως επίσης καλύψεις σε ασφαλίσεις ζωής και προγράμματα συνταξιοδότησης τα οποία κάλλιστα μπορεί να συνδυάσει με ατομικά συμβόλαια που ενδεχομένως να διατηρεί. 

Ο συνδυασμός ενός ομαδικού με ένα ατομικό πρόγραμμα παρέχει πλήρη προστασία στον ασφαλισμένο, καθώς το ένα πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τα κενά του άλλου και συνδυαστικά ο ασφαλισμένος να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές υγείας για κάθε πρόβλημα υγείας που θα του παρουσιαστεί.  

Ομαδικό πρόγραμμα υγείας  

Ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας καλύπτει νοσηλείες, εξετάσεις, πρόσβαση σε γιατρούς και επείγοντα περιστατικά μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο ανά περιστατικό ή ετησίως. Επίσης ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία παρέχει επιδόματα απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, καταβάλει ασφαλισμένο κεφάλαιο ή ποσοστό αυτού σε περίπτωση μόνιμης/ ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα και σειρά εκπτώσεων ή δωρεάν επισκέψεων σε ειδικότητες ιατρών όπως ψυχολόγοι, οφθαλμίατροι και οδοντίατροι. Παροχές οι οποίες κάλλιστα μπορούν να συμπληρωθούν από ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας αρκεί να γίνει σωστή εκτίμηση των παροχών από έναν επαγγελματία Ασφαλιστικό Πράκτορα ή Μεσίτη. 

Ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα  

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται ή 100% από τον εργοδότη της εταιρείας ή με συμμετοχή του εργαζόμενου και του εργοδότη ανάλογα τη συμφωνία που έχει γίνει. Λειτουργούν ως αποταμιευτικό εργαλείο του οποίου τα κεφάλαια επενδύονται από την Ασφαλιστική εταιρεία συνήθως σε εγγυημένα επιτόκια ή αμοιβαία κεφάλαια προσφέροντας μικρή αλλά σταθερή απόδοση. Σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοχοι τέτοιων συμβολαίων έχουν την επιλογή έκτακτων καταβολών στο λογαριασμό τους αυξάνοντας με αυτό το τρόπο το κεφάλαιο που επενδύουν. Καταλήγοντας, σε περίπτωση που θέλουμε να συνδυάσουμε ομαδικό συμβόλαιο με ατομικό, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συμβουλευτούμε τον ασφαλιστικό μας πράκτορα ή μεσίτη ο οποίος θα μας προτείνει το συνδυασμό που πρέπει να κάνουμε ανάλογα την περίπτωση και τις προϋποθέσεις.